Đổi ổ cứng mới miễn phí khi cứu data

Quy định được đổi ổ cứng khác miễn phí:

- Cứu dữ liệu phải buộc tháo mở hdd của khách nên trường hợp cứu dữ liệu mà hdd khách còn hạn bảo hành, thường cty sẽ đổi 1 ổ cứng mới khác miễn phí và data được copy vào ổ cứng mới. Các ổ cứng mới này vẫn bảo hành chính hãng bình thường.

- Để thỏa điều kiện đổi ổ mới miễn phí, thì ổ cứng khách mang lại buộc phải còn nguyên vẹn chưa qua tháo mở, rơi rớt, bể…

Đối với ổ cứng hết bảo hành:

- Hdd hỏng của khách sau khi cứu dữ liệu, nếu sửa được, cty sẽ sửa Free và copy data vô lại hdd cũ cho quý khách.

- Nếu không có nhu cầu, cty sẽ thu mua lại thiết bị hỏng của quý khách với giá cao từ 200k trở lên.

Chính sách mua giùm ổ cứng để copy:

- Thông thường cty sẽ hỗ trợ mua giùm khách 1 hdd new để copy data sẵn sàng, quý khách chỉ cần đến cty duyệt data là đúng và thanh toán tiền mua hộ hdd new + tiền cứu data.