Cứu dữ liệu Linux, MacOschuyen nghiepCứu dữ liệu

Thông báo trang chủ

Chuyên nghiệp cứu dữ liệu với 15 năm trong nghề!

Mánh khóe lấy tiền ở một số trung tâm cấp cứu dữ liệu

Mánh khóe lấy tiền ở một số trung tâm cấp cứu dữ liệu

Chép thêm dữ liệu vào ổ cứng hoặc tạo thêm nhiều bệnh để tính thêm tiền. Khách không đồng ý sửa cũng phải mất một khoản phí kiểm tra nộp ban đầu mà không được trả lại.