Thời gian cứu dữ liệu khi đến với Đất Việt ?

Thông thường bạn sẽ nhận lại dữ liệu trong ngày hôm sau.
Trường hợp thiết bị của bạn không thông dụng, đời quá cũ, khan hiếm linh kiện, can thiệp mâm đĩa hay thiết bị hư nghiêm trọng... ; thì thời gian để tìm kiếm dữ liệu có thể kéo dài hơn dự kiến; sau đó công ty mới có kết quả cứu được hay không và sẽ thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất.