máy cứu dữ liệu sửa ổ cứng

Chỉ bán máy, không hướng dẫn sử dụng máy (khách mua máy, xin tự đọc theo hướng dẫn kèm theo).
 
Máy đã bán, miễn đổi hoặc trả. Chúng tôi bảo đảm máy chạy tốt trong thời gian BH.
 
Để cần có kinh nghiệm sửa ổ cứng, cứu dữ liệu; các bạn phải tự học là chính. Chúng tôi chỉ bán công cụ hỗ trợ
 
Với một số loại máy khác, quy mô lớn. Chúng tôi chỉ chấp nhận việc hợp tác đầu tư và không bán.